Sony Xperia E3 - Slik redigerer du tekst

background image

Slik redigerer du tekst

Du kan velge, klippe ut, kopiere og lime inn tekst når du skriver. Du får tilgang til

redigeringsverktøyene ved å ta hurtig to ganger på teksten. Redigeringsverktøyene blir så

tilgjengelige via en applinje.

Applinjen

1

Lukk applinjen

2

Velg all tekst

3

Klipp ut tekst

4

Kopier tekst

5

Lim inn tekst

vises bare når du har lagret tekst på utklippstavlen.

42

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik velger du tekst

1

Tast inn noe tekst, ta deretter hurtig to ganger på teksten. Ordet du tar hurtig på,

utheves av klaffer på begge sider.

2

Dra klaffene mot venstre eller høyre for å velge mer tekst.

Slik redigerer du tekst

1

Tast inn noe tekst, ta deretter hurtig to ganger på tekstfeltet for å få programlinjen

til å vises.

2

Velg teksten du vil redigere, og bruk deretter programlinjen til utføre endringene.