Sony Xperia E3 - Slik forbedrer du lyden

background image

Slik forbedrer du lyden

Slik forbedrer du lydkvaliteten med equalizeren

1

Ta hurtig på når Walkman®-appen er åpen.

2

Ta hurtig på

Innstillinger > Lydforbedringer.

3

Dra frekvensbåndknappen opp eller ned for å justere lyden manuelt. Ta hurtig på

, og velg en stil for å justere lyden automatisk.

Slik slår du på surround-lyd-funksjonen

1

Ta hurtig på når Walkman®-appen er åpen.

2

Ta hurtig på

Innstillinger > Lydforbedringer > Innstillinger > Surroundlyd (VPT).

3

Velg en innstilling og ta deretter hurtig på

OK for å bekrefte.