Sony Xperia E3 - Språkinnstillinger

background image

Språkinnstillinger

Du kan velge et standardspråk for enheten og endre det igjen senere. Du kan også

endre skrivespråk for tekstskriving. Se

Tastaturinnstillinger på siden 43 .

Slik endrer du språket

1

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Språk og inntasting > Språk.

2

Velg et alternativ.

3

Ta hurtig på

OK.

Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, fin og ta hurtig på . Velg deretter

teksten ved siden av

, og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du

ønsker å bruke.