Sony Xperia E3 - Dato og klokkeslett

background image

Dato og klokkeslett

Du kan endre datoen og klokkeslettet på enheten.

Slik angir du inn datoen manuelt

1

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Dato og tid.

2

Fjern merket for

Automatisk dato og klokkeslett, hvis det er merket av for dette

valget.

3

Ta hurtig på

Sett dato.

4

Juster datoen ved å rulle opp og ned.

5

Ta hurtig på

Angi.

Slik angir du klokkeslettet manuelt

1

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Dato og tid.

2

Fjern merket for

Automatisk dato og klokkeslett, hvis det er merket av for dette

valget.

3

Ta hurtig på

Still klokken.

4

Bla opp eller ned for å angi time og minutt.

5

Hvis det er aktuelt, ruller du hurtig for å endre

AM til PM, eller omvendt.

6

Ta hurtig på

Angi.

Slik angir du tidssonen

1

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Dato og tid.

2

Fjern merket for

Automatisk tidssone, hvis det er merket av for dette valget.

3

Ta hurtig på

Tidssone.

4

Velg et alternativ.