Sony Xperia E3 - Snarveier og mapper

background image

Snarveier og mapper

Bruk snarveier og mapper til å administrere appene og holde startskjermen ryddig.

1

Tilgang til en mappe med apper

2

Tilgang til en app ved bruk av en snarvei

Slik legger du til en snarvei på startskjermen

1

Hold fingeren på et tomt område av Startskjerm til enheten begynner å vibrere og

tilpasningsmenyen vises.

2

På tilpasningsmenyen tar du hurtig på

Apper.

3

Bla gjennom listen over apper, og velg en app. Den valgte appen legges til på

Startskjerm.

I trinn 3 kan du alternativt ta hurtig på

Snarveier og deretter velge en app fra den tilgjengelige

listen. Hvis du bruker denne metoden til å legge til snarveier, kan du bruke enkelte av de

tilgjengelige appene til å legge til spesifikke funksjoner i snarveien.

Slik flytter du et element på startskjermen

Berør og hold nede elementet inntil det forstørres og enheten vibrerer. Dra deretter

elementet til den nye posisjonen.

Slik sletter du et element fra startskjermen

Berør og hold nede et element inntil det forstørres og enheten vibrerer. Dra

deretter elementet til .

Slik oppretter du til en mappe på startskjermen

Berør og hold nede et programikon eller en snarvei inntil det/den forstørres og

enheten vibrerer. Dra og slipp det/den på toppen av et annet programikon eller en

annen snarvei.

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen

Berør og hold nede et element inntil det forstørres og enheten vibrerer. Dra

deretter elementet til mappen.

20

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn

1

Ta hurtig på mappen for å åpne den.

2

Ta hurtig på mappens tittellinje for å vise feltet

Mappenavn.

3

Skriv inn det nye mappenavnet, og ta deretter hurtig på

Ferdig.