Sony Xperia E3 - Slik tar du en skjermkopi

background image

Slik tar du en skjermkopi

Du ka ta stillbilder of en hvilken som helst skjerm på enheten som skjermkopi.

Skjermkopier lagres automatisk i Album.

Slik tar du skjermbilder

1

Trykk på hold inne av/på-tasten til det vises et forespørselvindu.

2

Ta hurtig på

Du kan også ta skjermbildet ved å trykke på av/på-tasten og volum-tasten samtidig til du

hører et klikk.

Slik viser du skjermbildet

Dra statuslinjen nedover, berør for vise skjermbildet.

Du kan også vise skjermbildet ved å ta hurtig på albumappen fra Startskjerm.

21

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.