Sony Xperia E3 - Slik rister du enheten for å åpne en app

background image

Slik rister du enheten for å åpne en app

Du kan konfigurere enheten slik at en valgt app starter når du rister den. Du kan bruke

denne hurtigstartfunksjonen for en app som du må bruke raskt eller ofte, for eksempel

oppringingsfunksjonen eller en sosial nettverkstjeneste.

17

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik bruker du hurtigstartfunksjonen

1

Trykk på og hold inne av/på-tasten , deretter rister du enheten.

2

Når den forhåndsvalgte appen åpnes, slipper du av/på-tasten.

Slik konfigurerer du hurtigstartfunksjonen

1

Gå til startskjermen og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Tilpasning > Bevegelser > Rist for å starte

app.

3

Velg en app, og ta deretter hurtig på

Ferdig.