Sony Xperia E3 - Sende og motta e-postmeldinger

background image

Sende og motta e-postmeldinger

1

Vis en liste over alle e-postkontoer og nylige mapper

2

Skriv en e-postmelding

3

Finn innstillinger og alternativer

62

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

4

Liste over e-postmeldinger

Slik laster du ned nye e-postmeldinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

E-post.

3

Dersom du bruker flere e-postkontoer, ta hurtig på

, og velg kontoen som du vil

kontrollere, og ta deretter hurtig på

Innboks i nedtrekksmenyen.

4

Ta hurtig på . Ta deretter hurtig på

Oppdater.

Når innboksen er åpen, sveiper du nedover på skjermen for å oppdatere meldingslisten.

Slik leser du e-postmeldinger

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

E-post.

3

Dersom du bruker flere e-postkontoer, ta hurtig på

, og velg kontoen som du vil

kontrollere, og ta deretter hurtig på

Innboks i nedtrekksmenyen. Hvis du vil

kontrollere alle e-postkontoene samtidig, tar du hurtig på

, og tar deretter hurtig

Kombinert innboks i nedtrekksmenyen.

4

Bla opp eller ned og ta hurtig på e-posten som skal leses, i innboksen med e-

post.

Slik oppretter og sender du en e-postmelding

1

På Startskjerm tar du hurtig på . Finn og ta deretter hurtig på

E-post.

2

Dersom du bruker flere e-postkontoer, ta hurtig på

, og velg kontoen som

meldingen skal sendes fra, og ta deretter hurtig på

Innboks i nedtrekksmenyen.

3

Ta hurtig på . Begynn deretter å skrive mottakerens navn eller e-postadresse,

eller ta hurtig på og velg én eller flere mottakere fra kontaktlisten.

4

Tast inn e-postemnet og meldingsteksten, og ta hurtig på .

Slik svarer du på en e-postmelding

1

I innboksen med e-post finner du og tar hurtig på meldingen som du vil svare på.

Deretter tar du hurtig på

Svar eller Svar alle.

2

Skriv svar, og ta deretter hurtig på .

Slik videresender du en e-postmelding

1

I innboksen med e-post finner du og tar hurtig på meldingen som skal

videresendes. Deretter tar du hurtig på

Videresend.

2

Tast inn mottakerens e-postadresse manuelt, eller ta hurtig på for å velge en

mottaker blant kontaktene dine.

3

Tast inn meldingsteksten, og ta deretter hurtig på .

Slik viser du et vedlegg som fulgte med en e-postmelding

1

Finn og ta hurtig på e-postmeldingen som inneholder vedlegget som skal vises. E-

postmeldinger med vedlegg er merket med .

2

Når e-postmeldingen åpnes, tar du hurtig på

Last inn. Vedlegget begynner å

lastes ned.

3

Når vedlegget er ferdig lastet ned, tar du hurtig på

Vis.

Slik lagrer du en avsenders e-postadresse i kontaktene dine

1

Finn og ta hurtig på en meldingen i innboksen med e-post.

2

Ta hurtig på senderens navn, og velg deretter

OK.

3

Velg en eksisterende kontakt, eller ta hurtig på

Opprett ny kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og om ønskelig, ta deretter hurtig på

Lagre.