Sony Xperia E3 - Foto’s en video’s delen en beheren

background image

Foto's en video's delen en beheren

U kunt foto's en video's delen die u op uw apparaat hebt opgeslagen. U kunt ze tevens

op verschillende manieren beheren. U kunt bijvoorbeeld werken met foto's in batches,

foto's verwijderen en ze koppelen aan contacten.

U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen.

Sommige items verzenden mogelijk niet, indien het bestandsformaat te groot is.

Een foto of video delen

1

Zoek en tik in Album op de foto of video die u wilt delen.

2

Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .

3

Tikt op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de stappen

om de foto te verzenden.

Een foto als contactafbeelding gebruiken

1

Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven en

tikt u vervolgens op >

Gebruiken als > Contactafbeelding.

2

Indien u hierom wordt gevraagd, selecteert u

Contacten > Een keer en selecteert

u vervolgens een contact.

Een foto gebruiken als achtergrond

1

Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven en

tikt u vervolgens op >

Gebruiken als > Achtergrond.

2

Volg de instructies op het scherm.

Een foto draaien

1

Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven,

waarna u op tikt.

2

Selecteer

Draaien. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.

86

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een foto of video verwijderen

1

Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven,

waarna u op tikt.

2

Tik op

Verwijderen.

Werken met foto- of videobatches in Album

1

Tik bij het weergeven van miniaturen van foto's en video's in Album op en tik op

Items selecteren.

2

Tik op de items waarmee u wilt werken. Geselecteerde items worden met een

blauw kader aangegeven.

3

Gebruik de tools in de werkbalken om met uw geselecteerde items te werken.

Om de selectiemodus te activeren, kunt u ook een item aanraken en vasthouden tot het kader

blauw wordt. Daarna kunt u op andere items tikken om ze te selecteren.

Foto's met gezichten analyseren in Album

U kunt alle foto's op uw apparaat analyseren die gezichten van mensen bevatten.

Eenmaal geactiveerd blijft de functie voor fotoanalyse actief en worden nieuwe foto's

geanalyseerd terwijl ze worden toegevoegd. Na het uitvoeren van een analyse kunt u alle

foto's van dezelfde persoon in een map groeperen.

De functie voor fotoanalyse inschakelen

1

Tik in het Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Album .

3

Sleep de linkerrand van het startscherm van Album naar rechts en tik op

Gezichten. Alle foto's op uw apparaat worden geanalyseerd en gegroepeerd in de

map Gezichten zonder naam.

Een gezicht een naam geven

1

In de tegel

Gezichten tikt u op de map Gezichten zonder naam en bladert u

vervolgens naar de map

Overige gezichten en kiest u het gezicht dat u een naam

wilt geven.

2

Tik op

Naam toevoegen.

3

Typ een naam en tik op

Gereed > Toevoegen als nieuwe persoon.

De naam van een gezicht bewerken

1

Wanneer u een gezicht op volledig scherm weergeeft, tikt u op het scherm voor

het weergeven van de werkbalken, en vervolgens op >

Naamtags bewerken.

2

Tik op

OK.

3

Tik op de naam van het gezicht dat u wilt bewerken.

4

Bewerk de naam en tik vervolgens op

Gereed >Toevoegen als nieuwe persoon.