Sony Xperia E3 - Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri

background image

Pengehadan kepada perkhidmatan dan ciri

Sesetengah perkhidmatan dan ciri yang diterangkan dalam Panduan pengguna ini tidak

disokong di semua negara/rantau atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal

khidmat dalam semua kawasan. Tanpa pengehadan, ini juga digunakan untuk Nombor

Kecemasan Antarabangsa GSM, iaitu 112. Sila hubungi pengendali rangkaian atau

pembekal khidmat anda untuk menentukan ketersediaan sebarang perkhidmatan atau

fungsi khusus dan sama ada akses atau bayaran penggunaan tambahan dikenakan.
Penggunaan ciri dan aplikasi tertentu yang diterangkan dalam panduan ini mungkin

memerlukan akses kepada Internet. Anda boleh dikenakan caj sambungan data apabila

anda menyambung ke Internet dari peranti anda. Hubungi pengendali rangkaian

wayarles anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

121

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.