Sony Xperia E3 - Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

background image

Membuat sandaran dan memulihkan kandungan

Secara amnya, anda tidak sepatutnya menyimpan foto, video dan kandungan peribadi

lain pada ingatan dalaman peranti anda. Jika sesuatu berlaku kepada perkakasan, atau

jika peranti anda hilang atau dicuri, data yang disimpan pada ingatan dalaman akan

hilang selama-lamanya. Anda disyorkan untuk menggunakan perisian Xperia™

118

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Companion bagi membuat sandaran yang akan menyimpan data anda dengan selamat

pada komputer, iaitu peranti luaran. Kaedah ini amat disyorkan terutamanya jika anda

mengemas kini perisian peranti anda ke versi Android yang lebih terbaru.
Dengan menggunakan aplikasi Sandaran & Pemulihan, anda boleh membuat sandaran

tetapan asas dan data dalam talian dengan pantas dengan akaun Google™ anda. Anda

juga boleh menggunakan aplikasi ini untuk membuat sandaran data secara setempat,

sebagai contoh, ke dalam kad SD dalam peranti anda atau ke peranti storan USB luaran.

Penting agar anda mengingati kata laluan yang anda tetapkan semasa anda membuat

sandaran data. Jika anda terlupa kata laluan ini, data penting seperti kenalan dan mesej

mungkin tidak dapat dipulihkan.

Menyandarkan data pada komputer

Gunakan perisian Xperia™ Companion untuk menyandar data daripada peranti anda ke
PC atau komputer Apple

®

Mac

®

. Aplikasi sandaran ini membolehkan anda

menyandarkan jenis data berikut:

Kenalan

Kalendar

Tetapan

Fail media seperti muzik dan video

Foto dan imej

Untuk menyandarkan data anda menggunakan komputer

1

Pastikan yang perisian Xperia™ Companion dipasang pada PC atau komputer
Apple

®

Mac

®

.

2

Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.

3

Komputer: Buka perisian Xperia™ Companion. Selepas beberapa ketika,

komputer mengesan peranti anda.

4

Pilih

Sandaran pada skrin utama.

5

Ikut arahan pada skrin untuk membuat sandaran data daripada peranti anda.

Untuk memulihkan data anda menggunakan komputer

1

Pastikan yang perisian Xperia™ Companion dipasang pada PC atau komputer
Apple

®

Mac

®

.

2

Sambungkan peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB.

3

Komputer: Buka perisian Xperia™ Companion.

4

Klik

Pulihkan.

5

Pilih fail sandaran daripada rekod sandaran, kemudian ketik

Pulihkan dan ikut

arahan pada skrin untuk memulihkan data ke peranti anda.

Membuat sandaran dengan aplikasi Sandaran dan pulihkan

Anda hanya boleh menggunakan kaedah ini untuk membuat sandaran dan memulihkan

kandungan antara versi perisian Android yang sama. Anda tidak boleh menggunakan kaedah

ini untuk memulihkan kandungan selepas peningkatan sistem.

Aplikasi Sandaran dan pulihkan disyorkan untuk membuat sandaran kandungan sebelum

anda melakukan tetapan semula data kilang. Dengan aplikasi ini anda boleh membuat

sandaran jenis data berikut ke kad SD atau peranti storan USB luaran yang telah anda

sambungkan dengan kabel ke peranti anda:

Penanda buku

Log panggilan

Kenalan

Aplikasi yang dimuat turun daripada Google Play™

Mesej multimedia

Tetapan sistem (seperti penggera, kelantangan pendering, dan tetapan bahasa)

Mesej teks

Anda mungkin dikenakan caj penghantaran data tambahan apabila anda memulihkan aplikasi

daripada Google Play™.

119

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuat sandaran kandungan menggunakan aplikasi Backup dan pulihkan

1

Jika anda membuat sandaran kandungan ke peranti storan USB, pastikan peranti

storan disambungkan ke peranti anda menggunakan kabel yang sesuai. Jika anda

membuat sandaran ke kad SD, pastikan kad SD itu dimasukkan dengan baik ke

peranti anda.

2

Cari dan ketik

Sandar & Pulihkan.

3

Ketik

Sandarkan, kemudian pilih destinasi sandaran dan jenis data yang ingin

anda sandarkan.

4

Ketik

Sandarkan sekarang.

5

Masukkan kata laluan untuk sandaran, kemudian ketik

OK.

Untuk memulihkan kandungan menggunakan aplikasi Sandar dan pulihkan.

1

Jika anda memulihkan kandungan dari peranti storan USB, pastikan peranti storan

disambungkan pada peranti anda menggunakan kabel yang sesuai. Jika anda

memulihkan kandurngan dari kad SD, pastikan kad SD dimasukkan dengan betul

ke dalam peranti anda.

2

Cari dan ketik

Sandar & Pulihkan.

3

Ketik

Pulihkan.

4

Pilih rekod yang anda ingin pulihkan, kemudian ketik

Pulihkan sekarang.

5

Masukkan kata laluan untuk rekod sandaran, kemudian ketik

OK.

Ingat bahawa sebarang perubahan yang anda lakukan pada data dan tetapan anda selepas

anda membuat sandaran akan dipadamkan semasa prosedur pemulihan.