Sony Xperia E3 - Mempertingkat bunyi

background image

Mempertingkat bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan penyama

1

Apabila aplikasi Walkman® dibuka, ketik .

2

Ketik

Tetapan > Penambahan bunyi.

3

Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas atau

ke bawah. Untuk melaraskan bunyi secara automatik, ketik

dan pilih gaya.

Untuk menghidupkan ciri Bunyi keliling

1

Apabila aplikasi Walkman® dibuka, ketik .

2

Ketik

Tetapan > Penambahan bunyi > Tetapan > Bunyi sekeliling (VPT).

3

Pilih tetapan, kemudian ketik

OK untuk mengesahkan.