Sony Xperia E3 - Berbilang panggilan

background image

Berbilang panggilan

Sekiranya anda telah mengaktifkan panggilan menunggu, anda boleh mengendalikan

berbilang panggilan pada masa yang sama. Apabila ia diaktifkan, anda akan diberitahu

dengan bunyi bip jika anda menerima panggilan lain.

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Tetapan panggilan > Tetapan tambahan.

3

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu, ketuk

Panggilan

menunggu.

Untuk menjawab panggilan kedua dan menundakan panggilan yang sedang berjalan

Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret ke kanan.

Untuk menolak panggilan kedua

Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret ke kiri.

Untuk membuat panggilan kedua

1

Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik .

2

Masukkan nombor penerima dan ketik . Panggilan pertama ditangguhkan.

Untuk bertukar antara berbilang panggilan

Untuk bertukar kepada panggilan lain dan menunda panggilan semasa, ketik

Bertukar kepada panggilan ini.