Sony Xperia E3 - Kegemaran dan kumpulan

background image

Kegemaran dan kumpulan

Anda boleh menandakan kenalan sebagai kegemaran supaya anda boleh mendapat

akses pantas kepadanya dari aplikasi Kenalan. Anda juga boleh menguntukkan kenalan

kepada kumpulan untuk mendapatkan akses yang lebih pantas kepada kumpulan

kenalan dari dalam aplikasi Kenalan.

56

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menanda atau menyahtanda kenalan sebagai kegemaran

1

Dari Skrin Utama, ketik , kemudian, ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin tambah atau alihkan dari kegemaran anda.

3

Ketik .

Untuk melihat kenalan kegemaran anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

.

Untuk menentukan kenalan pada kumpulan

1

Dalam aplikasi Kenalan, ketik kenalan yang anda ingin tentukan kepada kumpulan.

2

Ketik , kemudian ketik bar betul-betul di bawah

Kumpulan.

3

Tandakan kotak semak untuk kumpulan yang anda mahu tambah kenalan

padanya.

4

Ketik

Selesai.