Sony Xperia E3 - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 6

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 6
Apskats...............................................................................................6
Salikšana............................................................................................ 7
Ekrāna aizsardzība.............................................................................. 9
Ierīces pirmā startēšanas reize.......................................................... 10
Kāpēc nepieciešams Google™ konts?..............................................10
Ierīces lādēšana................................................................................ 11

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 12

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 12
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 14
Sākuma ekrāns................................................................................. 15
Lietotņu ekrāns................................................................................. 16
Navigācija lietotnēs............................................................................17
Ierīces pakratīšana, lai atvērtu lietotni.................................................18
Mazās lietotnes................................................................................. 18
Logrīki...............................................................................................19
Īsceļi un mapes................................................................................. 20
Fons un motīvi...................................................................................21
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 21
Statuss un paziņojumi....................................................................... 22
Statusa joslas ikonas.........................................................................23
Lietotņu pārskats.............................................................................. 24

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 26

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 26
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 26

Internets un tīkli............................................................................ 27

Web pārlūkošana.............................................................................. 27
Interneta un MMS iestatījumi ............................................................ 27
Wi-Fi®.............................................................................................. 28
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 30
Datu lietošanas pārvaldīšana............................................................. 31
Mobilo tīklu atlase..............................................................................32
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................32

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 34

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 34
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 34

Pamatiestatījumi...........................................................................36

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 36

2

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaņa, zvana signāls un skaļums...................................................... 36
SIM kartes aizsardzība ..................................................................... 37
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 37
Ekrāna slēgšana................................................................................38
Valodas iestatījumi.............................................................................39
Datums un laiks................................................................................ 39
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................39

Teksta rakstīšana......................................................................... 41

Ekrāna tastatūra................................................................................41
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 42
Teksta rediģēšana.............................................................................42
Tastatūras iestatījumi.........................................................................43

Zvanīšana..................................................................................... 44

Zvanu veikšana................................................................................. 44
Zvanu saņemšana.............................................................................45
Notiekošas sarunas...........................................................................47
Zvanu žurnāla lietošana..................................................................... 47
Zvanu pāradresācija.......................................................................... 48
Zvanu liegumi....................................................................................48
Vairāki zvani...................................................................................... 49
Konferences zvani.............................................................................49
Balss pasts....................................................................................... 49
Ārkārtas zvani................................................................................... 50

Kontakti ....................................................................................... 51

Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 51
Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 52
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 53
Medicīniskas un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 54
Izlase un grupas................................................................................ 55
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 56
Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti...................................... 56
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 56

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 58

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................58
Ziņu kārtošana.................................................................................. 59
Zvanīšana no ziņas............................................................................60
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 60
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana...............................................60

E-pasts......................................................................................... 62

E-pasta iestatīšana............................................................................62
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 62
E-pasta apskates rūts....................................................................... 63

3

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

E-pasta ziņu kārtošana......................................................................64
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 65
Gmail™.............................................................................................65

Mūzika ......................................................................................... 67

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci ............................................................ 67
Mūzikas klausīšanās..........................................................................67
Walkman® sākuma ekrāna izvēlne....................................................68
Atskaņošanas saraksti...................................................................... 70
Mūzikas kopīgošana..........................................................................70
Skaņas uzlabošana........................................................................... 71
Vizualizētājs ......................................................................................71
Mūzikas atpazīšana, izmantojot TrackID™........................................ 72
Tiešsaistes pakalpojums Music Unlimited.......................................... 73

FM radio....................................................................................... 74

Radio klausīšanās............................................................................. 74
Iecienītākās radiostacijas................................................................... 75
Skaņas iestatījumi............................................................................. 75

Kamera......................................................................................... 76

Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana.............................. 76
Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju
uzņemšanai.......................................................................................77
Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem...................77
Vispārīgie kameras iestatījumi............................................................78
Fotokameras iestatījumi.....................................................................79
Videokameras iestatījumi................................................................... 81

Fotoattēli un video albumā...........................................................83

Fotoattēlu un video skatīšana............................................................ 83
Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana un pārvaldība............................84
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.........................85
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne.......................................... 86
Fotoattēlu skatīšana kartē................................................................. 87

Videoklipi......................................................................................89

Video skatīšanās lietotnē Filmas........................................................ 89
Video satura pārsūtīšana uz ierīci ..................................................... 90
Videosatura pārvaldība......................................................................90
Pakalpojums Video Unlimited............................................................ 91

Savienojumi..................................................................................92

Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm................................ 92
Spēļu spēlēšana televizorā, izmantojot DUALSHOCK™3 bezvadu
kontrolleri.......................................................................................... 94
NFC.................................................................................................. 95
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®....................................................... 97

4

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

One-touch iestatīšana....................................................................... 99

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................100

Papildierīču un iestatījumi vadība, izmantojot Smart Connect...........100
Ierīce ar ANT+™ — kā sporta centrs...............................................101
Ierīces kā maka izmantošana.......................................................... 102

Ceļošana un kartes.................................................................... 103

Atrašanās vietas pakalpojumu izmantošana.................................... 103
Google Maps™ un navigācija..........................................................104
Datplūsmas izmantošana ceļojot..................................................... 105
Lidmašīnas režīms...........................................................................105

Kalendārs un modinātājs............................................................106

Kalendārs........................................................................................106
Modinātājs un pulkstenis................................................................. 107

Atbalsts un apkope.................................................................... 110

Jūsu ierīcei pieejamais atbalsts........................................................110
Datora rīki....................................................................................... 110
Ierīces atjaunināšana....................................................................... 111
IMEI numurs....................................................................................112
Akumulatora un strāvas pārvaldība..................................................112
Atmiņa un krātuve........................................................................... 114
Failu pārvaldība, izmantojot datoru.................................................. 116
Satura dublēšana un atjaunošana................................................... 117
Ierīces restartēšana un atiestatīšana................................................ 118
Ierīces atkārtota pārstrāde...............................................................119
Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi............................................. 119
Juridiskā informācija........................................................................120

5

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.