Sony Xperia E3 - Fons un motīvi

background image

Fons un motīvi

Varat pielāgot sākuma ekrānu savam stilam, izmantojot fonus un dažādus motīvus. Jūs

varat arī mainīt slēgšanas ekrāna fonu.

Sākuma ekrāna fona maiņa

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet

Foni un atlasiet kādu no iespējām.

Motīva iestatīšana

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē.

2

Piesitiet pie

Motīvi un atlasiet motīvu.

Kad nomaināt motīvu, mainās arī dažu lietotņu fons.

Slēgšanas ekrāna fona maiņa

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Personalizēšana > Slēgšanas ekrāns.

3

Atlasiet iespēju un pēc tam izpildiet norādījumus, lai nomainītu fonu.