Sony Xperia E3 - Skaņas uzlabošana

background image

Skaņas uzlabošana

Skaņas kvalitātes uzlabošana ar ekvalaizeru

1

Kad ir atvērta lietotne Walkman®, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņas uzlabojumi.

3

Lai manuāli noregulētu skaņu, velciet frekvenču joslu pogas uz augšu vai uz leju.

Lai automātiski noregulētu skaņu, piesitiet pie

un atlasiet stilu.

Telpiskās skaņas funkcijas ieslēgšana

1

Kad ir atvērta lietotne Walkman®, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie

Iestatījumi > Skaņas uzlabojumi > Iestatījumi > Telpiska skaņa

(VPT).

3

Atlasiet iestatījumu, pēc tam piesitiet pie

Labi, lai apstiprinātu.