Sony Xperia E3 - Kontaktinformācijas sūtīšana

background image

Kontaktinformācijas sūtīšana

Vizītkartes sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet

Es.

3

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Sūtīt kontaktu > Labi.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Kontakta sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties sūtīt.

3

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Sūtīt kontaktu > Labi.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Lai sūtītu vairākus kontaktus vienlaicīgi

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Atzīmēt vairākus.

3

Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties sūtīt, vai atlasiet visus, ja vēlaties sūtīt visus

kontaktus.

4

Piesitiet , pēc tam atlasiet kādu no pieejamām pārsūtīšanas metodēm un

izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.