Sony Xperia E3 - Fotoattēlu un video skatīšana

background image

Fotoattēlu un video skatīšana

Izmantojiet lietotni Albums, lai skatītu fotoattēlus un atskaņotu videoklipus, kas uzņemti ar

kameru, vai skatītu līdzīgu saturu, kas saglabāts ierīcē. Visi fotoattēli un video tiek parādīti

hronoloģiski sakārtotā režģī.

1

Piesitiet pie ikonas, lai atvērtu lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlni.

2

Skatīt izvēlnes iespējas

3

Attēlot slaidrādi ar visiem jūsu attēliem, vai attēliem, kas pievienoti izlasei

4

Vilkt ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlni

5

Grupā esošo objektu datums

6

Piesist fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu

7

Ritināt uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Albums.

3

Piesitiet fotoattēlam vai videoklipam, lai to skatītu.

4

Švīkājiet pa kreisi, lai skatītu nākamo fotoattēlu vai videoklipu. Lai skatītu

iepriekšējo fotoattēlu vai videoklipu, švīkājiet pa labi.

Ja, pagriežot ierīci uz sāniem, ekrāna orientācija automātiski nemainās, atzīmējiet izvēles

rūtiņu

Autom. pagriezt ekrānu sadaļā Iestatījumi > Displejs.

Sīktēlu lieluma mainīšana

Kad albumā skatāt fotoattēlu un video sīktēlus, izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu

sīktēlus, vai virziet tuvāk divus pirkstus, lai tālinātu sīktēlus.

Fotoattēla tuvināšana

Kad skatāt fotoattēlu, izpletiet divus pirkstus, lai to tuvinātu, vai savelciet divus pirkstu, lai

to tālinātu.

Fotoattēlu slaidrādes skatīšana

1

Lai sāktu atskaņot visus fotoattēlus albumā, fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet >

Slaidrāde.

2

Lai pārtrauktu slaidrādi, piesitiet fotoattēlam.

83

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēlu slaidrādes skatīšana ar muzikālo pavadījumu

1

Fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas rīkjoslas, pēc tam

piesitiet >

SensMe™ slideshow.

2

Atlasiet slaidrādei lietojamo mūziku un motīvu un pēc tam piesitiet . Lietotnē

Albums tiek analizēti fotoattēli un izmantoti SensMe™ mūzikas dati, lai atskaņotu

slaidrādi.

3

Lai apturētu atskaņošanu, piesitiet ekrānam, lai tiktu parādīti vadības elementi, un

pēc tam piesitiet .

Video atskaņošana

1

Lietotnē Albums atrodiet un piesitiet video, ko vēlaties atskaņot.

2

Piesitiet

Filmas > Tikai vienreiz.

3

Ja nav redzamas atskaņošanas vadīklas, piesitiet ekrānam, lai tās tiktu parādītas.

Lai slēptu vadīklas, vēlreiz piesitiet ekrānam.

Videoklipa apturēšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Piesitiet .

Videoklipa pārtīšana uz priekšu vai attīšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai parādītu vadīklas.

2

Velciet norises joslas marķieri pa kreisi, lai attītu, vai pa labi, lai pārtītu uz priekšu.

Videoklipa skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu.