Sony Xperia E3 - E-pasta konta iestatījumi

background image

E-pasta konta iestatījumi

E-pasta konta noņemšana ierīcē

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

E-pasts.

3

Nospiediet un piesitiet

Iestatījumi.

4

Atlasiet kontu, ko vēlaties noņemt.

5

Piesitiet

Dzēst kontu > Labi.

Iesūtnes pārbaudes biežuma maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

E-pasts.

3

Piesitiet un pēc tam

Iestatījumi.

4

Atlasiet kontu, kuram vēlaties mainīt iesūtnes pārbaudīšanas biežumu.

5

Piesitiet

Iesūtnes pārbaudes biežums > Pārbaudīt biežumu un atlasiet kādu no

iespējām.

Statusa Ārpus biroja automātiskās atbildes iestatīšana Exchange Active Sync kontam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie

E-pasts.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Iestatījumi.

3

Atlasiet EAS (Exchange Active Sync) kontu, kuram vēlaties iestatīt Ārpus biroja

automātisko atbildi.

4

Piesitiet pie

Ārpusbiroja paziņojums.

5

Lai ieslēgtu funkciju, velciet blakus ikonai

Ārpusbiroja paziņojums redzamo slīdni

pa labi.

6

Ja tas ir nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu

Iestatīt laika intervālu un iestatiet

automātiskās atbildes laika intervālu.

7

Pamatteksta laukā ievadiet statusa Ārpus biroja ziņu.

8

Piesitiet pie

Labi, lai apstiprinātu.