Sony Xperia E3 - Google Maps™ un navigācija

background image

Google Maps™ un navigācija

Izmantojiet Google Maps™, lai noteiktu savu pašreizējo atrašanās vietu, skatītu reālo

satiksmes situāciju un saņemtu detalizētas norādes, kā nokļūt galamērķī.
Kad skatāt karti, tiek izmantota datplūsma, lai iegūtu interneta savienojumu, un dati tiek

pārsūtīti uz ierīci. Tāpēc pirms dodaties ceļojumā ir ieteicams saglabāt karti un padarīt to

pieejamu bezsaistē. Tādējādi varat izvairīties no lielām viesabonēšanas izmaksām.

Lai lietotni Google Maps™ izmantotu tiešsaistē, nepieciešams savienojums ar internetu.

Veidojot savienojumu ar internetu no ierīces, var tikt piemērota maksa par datu pārraidi. Lai

iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla operatoru. Lietotne Google Maps™ var nebūt

pieejama visos tirgos, valstīs vai reģionos.

1

Ievadīt adresi vai nosaukumu, lai meklētu atrašanās vietu, piemēram, restorāna nosaukumu vai adresi.

2

Atlasīt transporta veidu un saņemt norādījumus, kā nokļūt galamērķī.

3

Skatīt sava konta profilu.

4

Atrašanās vietas atzīme — kartē parāda meklētu atrašanās vietu.

5

Parādīt pašreizējo atrašanās vietu.

6

Skatīt palīdzību un iespējas.

Atrašanās vietas parādīšana kartē

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Kartes, pēc tam piesitiet pie .

Atrašanās vietas meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Kartes.

3

Meklēšanas laukā ievadiet tās atrašanās vietas nosaukumu, kura jāmeklē.

4

Piesitiet pie tastatūras taustiņa Enter, lai sāktu meklēt, vai sarakstā atlasiet ieteikto

atrašanās vietu. Ja meklēšana ir sekmīga, kartē atrašanās vieta tiek norādīta ar .

Norādījumu iegūšana

1

Kartes apskates laikā piesitiet pie .

2

Atlasiet transporta režīmu, pēc tam ievadiet sākuma punktu un galamērķi.

Sarakstā tiek parādīti ieteicamie maršruti.

3

Ieteicamo maršrutu sarakstā piesitiet pie opcijas, lai kartē skatītu norādījumus.

Kartes pieejamības bezsaistē iestatīšana

1

Kartes apskates laikā piesitiet pie meklēšanas lauka.

2

Ritiniet līdz lejai un piesitiet pie

Padarīt šo kartes apgabalu pieejamu bezsaistē.

Kartē parādītais apgabals tiek saglabāts ierīcē.

104

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Plašāka informācija par Google Maps™

Kad izmantojat Google Maps™, piesitiet pie un pēc tam pie

Palīdzība.