Sony Xperia E3 - Kaip pasiekti nustatymus

background image

Kaip pasiekti nustatymus

Peržiūrėti ir keisti prietaiso nustatymus galite iš nustatymų meniu. Nustatymų meniu

galima pasiekti iš programų ekrano ir sparčiųjų nustatymų srities.

Prietaiso nustatymų meniu atidarymas programų ekrane

Bakstelėkite

Nustatymai.

Sparčiųjų nustatymų srities atidarymas

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn.

Sparčiųjų nustatymų srityje rodomų nustatymų pasirinkimas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite

Redaguoti.

2

Pasirinkite norimus rodyti sparčiuosius nustatymus.

Sparčiųjų nustatymų srities pertvarkymas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite

Redaguoti.

2

Palieskite ir palaikykite šalia sparčiojo nustatymo, tada jį perkelkite į norimą

vietą.