Sony Xperia E3 - Jautriojo ekrano naudojimas

background image

Jautriojo ekrano naudojimas

Bakstelėjimas

Atidarykite arba pasirinkite elementą.

Pažymėkite žymimąjį langelį ar pasirinktį arba panaikinkite žymėjimą.

Įveskite tekstą naudodami klaviatūrą ekrane.

Palietimas ir palaikymas

Perkelkite elementą.

Suaktyvinkite konkretaus elemento meniu.

Suaktyvinkite pasirinkimo režimą, pavyzdžiui, kad pasirinktumėte kelis elementus iš

sąrašo.

12

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pirštų suglaudimas ir praskyrimas

Artinkite arba tolinkite interneto puslapį, nuotrauką arba keiskite žemėlapio mastelį.

Braukimas

Slinkite per sąrašą aukštyn arba žemyn.

Slinkite kairėn arba dešinėn, pvz., iš vienos pagrindinio ekrano srities į kitą.

13

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Brūkštelėjimas

Greitai slinkite, pvz., sąrašu ar tinklalapiu. Slinkimo judesį galite sustabdyti bakstelėdami

ekraną.