Sony Xperia E3 - Kalendorius

background image

Kalendorius ir žadintuvas

Kalendorius

Naudodami „Kalendoriaus“ programą galite tvarkyti tvarkaratį. Jei prisijungėte prie vienos

iš paskyrų, kurią naudojant galima pasiekti kalendorius, pvz., „Google™“ paskyros arba

„Xperia™“ paskyros su „Facebook“ paskyros duomenimis, ir sinchronizavote įrenginio

duomenis, kalendoriaus įvykiai iš šių paskyrų taip pat bus rodomi „Kalendoriaus“

programoje. Galite pasirinkti, kuriuos kalendorius norite sujungti į bendrą kalendoriaus

rodinį.
Artėjant susitikimo laikui, įrenginys apie tai primins signalu. Be to, būsenos juostoje bus

rodoma .

1

Pasirinkite rodinio tipą ir norimus peržiūrėti kalendorius

2

Grįžkite prie esamos datos

3

Pasiekite nustatymus ir kitas pasirinktis

4

Brūkštelėkite į kairę arba į dešinę, kad galėtumėte greičiau naršyti

5

Pasirinkite datą

6

Pasirinktos dienos dienotvarkė

7

Pridėkite kalendoriaus įvykį

Kalendoriaus įvykio kūrimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite .

3

Jei kalendorių sinchronizavote su viena ar keliomis paskyromis, pasirinkite

paskyrą, į kurią norite įtraukti įvykį. Jei norite įtraukti šį įvykį į prietaisą, bakstelėkite

Prietaiso kalendorius.

4

Įveskite arba pasirinkite norimą informaciją ir pridėkite adresatų prie įvykio.

5

Norėdami išsaugoti įvykį ir išsiųsti pakvietimus, bakstelėkite

Atlikta.

Kalendoriaus įvykio peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite įvykį, kurį norite peržiūrėti.

Kelių kalendorių peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada pažymėkite kalendorių, kuriuos norite peržiūrėti, žymimuosius

langelius.

105

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kalendoriaus rodinio mastelio keitimas

Kai pasirinktas rodinys

Savaitė arba Diena, priartinkite jį suglausdami du pirštus

ekrane.

Valstybinių švenčių rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Valstybinės šventės.

4

Pasirinkite pasirinktį arba pasirinkčių derinį, tada bakstelėkite

Gerai.

Gimtadienių rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Gimtadieniai, vilkite dešinėn.

4

Bakstelėkite

Gimtadieniai, tada pasirinkite adresatų grupę, kuriai norite rodyti

gimtadienius.

Orų prognozės rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Orų prognozė, vilkite dešinėn.

4

Jeigu vietos paslaugos išjungtos, bakstelėkite

Pridėti, tada ieškokite miesto, kurį

norite pridėti.

Daugiau informacijos, kaip įgalinti vietos paslaugas, žr.

Vietos paslaugų naudojimas

puslapyje 102 .

Orų prognozės nustatymų keitimas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Orų prognozė.

4

Pritaikykite nustatymus pagal savo poreikius.