Sony Xperia E3 - Бағдарламаларға жалпы шолу

background image

Бағдарламаларға жалпы шолу

Әр түрлі дабылдарды орнату үшін «Дабыл және сағат» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Веб-беттерді к

өру және шарлау, бетбелгілерді басқару және мәтін мен суреттерді

бас

қару үшін веб-браузерді пайдаланыңыз.

Қарапайым есептерді шығару үшін «Калькулятор» бағдарламасын пайдаланыңыз.

О

қиғаларды бақылап отыру және кездесулерді басқару үшін «Күнтізбе» бағдарламасын

пайдаланы

ңыз.

Суретке т

үсіру және бейнеклиптер жазу үшін камераны пайдаланыңыз.

Телефон н

өмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және контактілерге қатысты

бас

қа ақпаратты басқару үшін «Контактілер» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Ж

үктелген бағдарламаларға кіріңіз.

Жеке ж

әне корпоративтік есептік жазбалар арқылы электрондық хабарлар жіберу және

алу

үшін «Электрондық пошта» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Д

үние жүзіндегі достармен, отбасы мүшелерімен және әріптестермен әлеуметтік

желілер ар

қылы байланысу үшін Facebook™ қолданбасын пайдаланыңыз.

FM радиосы станцияларын іздеп, оларды ты

ңдаңыз.

Фотосуреттерді ж

әне бейнелерді көріп және олармен жұмыс істеу үшін «Альбом»

ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Электронды

қ хаттарды оқу, жазу және ұйымдастыру үшін Gmail™ бағдарламасын

пайдаланы

ңыз.

Құрылғыда және вебте ақпарат іздеңіз.

Google Maps™ ба

ғдарламасының көмегімен ағымдағы орныңызды көріңіз, басқа

орындарды табы

ңыз және бағыттарды есептеңіз.

Құрылғыға арналған тегін және ақылы бағдарламаларды жүктеу үшін Google Play™

қолданбасына өтіңіз.

М

әтінді хабарлар мен мультимедиа хабарларын жіберу және алу үшін Хабарлар

ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Бейнелерді

құрылғыда ойнату және мазмұнды достарыңызбен ортақ пайдалану үшін

«Фильмдер» ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

24

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Музыка, аудио кітаптар мен подкасттарды

ұйымдастыру және ойнату үшін Walkman®

қолданбасын пайдаланыңыз.

Жа

ңалықтар мен ауа райы болжамдарын көріңіз.

Н

өмірлерді қолмен теру немесе жедел теру функциясын қолдану арқылы қоңырау

шалы

ңыз.

Бейнелерді жал

ға алу және сатып алу үшін Video Unlimited бағдарламасын

пайдаланы

ңыз.

Параметрлерді

өз қажеттіліктеріңізге сәйкес реттеңіз.

Достармен желіде с

өйлесу үшін Hangouts™ қолданбасын пайдаланыңыз.

Айналада

ғы ойнаған музыка жолдарын анықтап, орындаушы, альбом және басқа

а

қпаратты алыңыз.

Д

үниенің түпкір-түпкірінен бейнелерді ортақ пайдалану және көру үшін YouTube™

ба

ғдарламасын пайдаланыңыз.

Пайдаланушы

қолдауына құрылғыда қол жеткізу үшін «Қолдау» бағдарламасын

пайдаланы

ңыз. Мысалы, Пайдаланушы нұсқаулығына, ақаулықтарды жою ақпаратына

ж

әне кеңестер мен айлаларға кіруге болады.

Жа

ңа бағдарламалар мен жаңартуларды жүктеңіз және орнатыңыз.

Кейбір бағдарламалар барлық желіде және/немесе барлық аумақтағы қызмет көрсетуші
операторларда қолдау көрсетіле бермейді.

25

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.