Sony Xperia E3 - Күн және уақыт

background image

Күн және уақыт

Құрылғыдағы уақыт пен күнді өзгертуге болады.

Күнді қолмен орнату

1

Параметрлер > Күні және уақыты опциясын тауып т

үртіңіз.

2

Егер белгіленген болса, Автоматты күн мен уақыт параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

3

Күнді орнату белгішесін т

үртіңіз.

4

Жо

ғары және төмен жылжыту арқылы күнді реттеңіз.

5

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

39

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Уақытты қолмен орнату

1

Параметрлер > Күні және уақыты опциясын тауып т

үртіңіз.

2

Егер белгіленген болса, Автоматты күн мен уақыт параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

3

Уақытты орнату белгішесін т

үртіңіз.

4

Са

ғат пен минут шамасын реттеу үшін жоғары немесе төмен жылжыңыз.

5

Қолдануға болатын жағдайда, AM белгішесін PM пішіміне немесе кері өзгерту үшін

жылжыты

ңыз.

6

Орнату белгішесін т

үртіңіз.

Уақыт белдеуін орнату

1

Параметрлер > Күні және уақыты тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

Егер белгіленген болса, Автоматты уақыт белдеуі параметрінен белгіні алып
таста

ңыз.

3

Уақыт белдеуін таңдау тарма

ғын түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдаңыз.