Sony Xperia E3 - Tanggalan

background image

Tanggalan lan jam weker

Tanggalan

Gunakake aplikasi Tanggalan kanggo ngatur jadwal wektu sampeyan. Yen sampeyan

wis mlebu lan nyelarasake piranti karo siji utawa sawetara akun online sing ngamot

tanggalan, contone, akun Google™ utawa Xperia™ karo akun Facebook, acara

tanggalan saka akun kasebut uga bakal katon ing aplikasi Tanggalan. Sampeyan bisa

milih kalender sing arep diintegrasi menyang tampilan Tanggalan gabungan.
Nalika wektu janjian wis cedhak, piranti bakal muter swara kabar kanggo ngelingake

sampeyan. Tur, uga dituduhake ing baris status.

1

Pilih jinis tampilan lan tanggalan sing arep sampeyan deleng

2

Bali menyang tanggal saiki

3

Akses setelan lan opsi liyane

4

Gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo njlajah luwih cepet

5

Tanggal sing dipilih

6

Agenda kanggo dina sing dipilih

7

Tambah acara tanggalan

Nggawe acara tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul .

3

Yen sampeyan wis nyelarasake tanggalan karo siji akun utawa luwih, pilih akun

sing pengin dienggo kanggo nambahake acara iki. Yen sampeyan mung pengin

nambahake acara iki ing piranti, tutul

Tanggalan piranti.

4

Ketik utawa pilih informasi sing dipengini lan tambah pengunjung acara.

5

Kanggo nyimpen acara lan ngirim undangan, tutul

Rampung.

Ndeleng acara tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul acara sing arep sampeyan deleng.

Ndeleng tanggalan luwih saka siji

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur centhang kothak tanggalan-tanggalan sing arep sampeyan

deleng.

Zoom tampilan tanggalan

Yen tampilan

Minggu utawa Dina dipilih, jiwit layar kanggo nggedhekake.

105

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nuduhake prei nasional ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Prei nasional.

4

Pilih salah siji opsi, utawa kombinasi opsi, banjur tutul

OK.

Nuduhake ambal warsa ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Seret slider ing jejere

Ambal warsa menyang tengen.

4

Tutul

Ambal warsa, banjur pilih grup kontak sing arep sampeyan tuduhi ambal

warsa.

Nuduhake prakiran kaanan hawa ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Seret slider ing jejere

Prakira kaanan hawa menyang tengen.

4

Yen layanan panggonan dipateni, tutul

Tambah, banjur tlusur kutha sing arep

sampeyan tambahake.

Kanggo katrangan sajangkepe ngenani cara ngaktifake layanan panggonan, waca

Nggunakake layanan lokasi

ing kaca 102 .

Nggenti setelan prakiran kaanan hawa ing aplikasi Tanggalan

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur tutul

Tanggalan.

2

Tutul , banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Prakira kaanan hawa.

4

Pasake setelan kaya sing dikarepake.