Sony Xperia E3 - Navigasi aplikasi

background image

Navigasi aplikasi

Sampeyan bisa navigasi antarane aplikasi nganggo tombol navigasi, garis favorit, fitur

aplikasi bukak cepet, lan jendhela aplikasi sing bubar digunakake, sing ngidini sampeyan

ngalih kanthi gampang antarane kabeh aplikasi sing bubar digunakake. Sawetara aplikasi

ditutup yen sampeyan menet kanggo metu, nanging aplikasi liyane bisa terus aktif ing

latar mburi utawa ngaso. Yen aplikasi ngaso utawa mlaku ing latar mburi, sampeyan bisa

nerusake sing ketundha mengko nalika aplikasi dibuka maneh.

1

Jendhela aplikasi sing bubar digunakake – Mbukak aplikasi sing bubar digunakake

2

Garis favorit - Mbukak trabasan kanggo aplikasi utawa widget.

3

Tombol navigasi tugas – Mbukak jendhela aplikasi sing bubar digunakake lan garis aplikasi cilik

4

Tombol navigasi Ngarep – Metu saka aplikasi lan bali menyang layar Ngarep

5

Tombol navigasi bali – Bali menyang layar sadurunge ing aplikasi utawa nutup aplikasi

Mbukak jendhela aplikasi sing mentas digunakake

Penet .

Nutup kabeh aplikasi sing bubar digunakake

Tutul banjur tutul

Tutup kabeh.

Mbukak menu ing aplikasi

Nalika nggunakake aplikasi, pencet .

Menu ora kasedhiya ing kabeh aplikasi.

17

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.