Sony Xperia E3 - Nggedhekake output swara

background image

Nggedhekake output swara

Sampeyan bisa nggedhekake output swara sing metu saka spiker ing piranti kanthi

nggunakake fitur kayata Clear Phase™ dan teknologi xLOUD™.

39

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nggunakake teknologi Clear Phase™

Gunakake teknologi Clear Phase™ saka Sony kanggo nyetel kanthi otomatisl kwalitas

swara sing metu saka spiker internal piranti lan swara dadi luwih alami lan resik.

Nggedhekake kwalitas swara spiker nggunakake Clear Phase™

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Wenehi tandha ing kothak

Clear Phase™.

Nguripake fitur Clear Phase™ ora ana pengaruhe tumrap aplikasi komunikasi swara.

Nggunakake teknologi xLOUD™

Gunakake teknologi saring audio xLOUD™ saka Sony kanggo nggedhekake volume

spiker tanpa ngorbanake kwalitas. Entuka swara sing luwih dinamis nalika ngrungokake

lagu-lagi sing paling seneng.

Nggedhekake volume spiker nggunakake xLOUD™

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Swara.

3

Wenehi tandha ing kothak

xLOUD™.

Nguripake fitur xLOUD™ ora ana pengaruhe tumrap aplikasi komunikasi swara.

40

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.