Sony Xperia E3 - Ngakses setelan

background image

Ngakses setelan

Deleng lan ganti setelan piranti saka menu Setelan. Menu Setelan bisa diakses saka layar

Aplikasi lan panel setelan Cepet.

Mbukak menu setelan piranti saka panel Aplikasi

Tutul

Setelan.

Mbukak panel Setelan cepet

Nganggo driji loro, seret mudhun garis status.

Milih setelan sing dituduhake ing panel Setelan cepet

1

Nganggo driji loro, seret mudhun garis status banjur tutul

Owahi.

2

Pilih setelan cepet sing arep dituduhake.

Nata maneh panel Setelan cepet

1

Nganggo driji loro, seret mudhun garis status banjur tutul

Owahi.

2

Demek terus ing sandhinge setelan cepet, banjur pindhaha menyang posisi

sing dikarepake.