Sony Xperia E3 - Setelan papan tombol

background image

Setelan papan tombol

Sampeyan bisa milih setelan kanggo papan tombol layar, kayata basa tulis lan koreksi

otomatis.

Ngakses setelan tombol layar

1

Nalika ngetik teks nggunakake tombol layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol, lan genti setelan kaya sing

dikarepake.

3

Kanggo nambah basa tulis kanggo input teks, tutul

Basa tulis lan wenehi tandha

kotak centhang sing cocog.

4

Tutul

OK kanggo konfirmasi.

Nampilake tombol Smiley

1

Nalika ngetik teks nggunakake tombol layar, tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Setelan papan tombol > Lambang lan ekspresi rupa.

3

Wenehi tandha ing kothak centhang

Tombol smiley.

43

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.