Sony Xperia E3 - Nelpon

background image

Nelpon

Nelpon

Sampeyan bisa nelpon kanthi menet nomer telpon sacara manual, yaiku nutul nomer

sing disimpen ing dhaptar kontak, utawa nutul nomer telpon ing layar log telpon.

Sampeyan uga bisa gunakake fitur nelpon pinter supaya bisa cepet goleki nomer saka

daphtar kontak lan log telpon. Kanggo nelpon video, sampeyan bisa nggunakake

olahpesen instan Hangouts™ lan aplikasi obrolan video ing piranti. Deleng

Olahpesen

sanalika lan obrolan video ing kaca 60 .

1

Bukak dhaptar kontak sampeyan

2

Deleng entri log telpon

3

Deleng kontak favorit

4

Deleng kabeh grup kontak sing disimpen ing piranti

5

Busak nomer

6

Dialpad

7

Deleng opsi liyane

8

Tombol telpon

9

Dhelikake utawa tuduhake panelpon

Nelpon kanthi mencet nomer

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Telpon.

3

Ketik nomer panrima banjur tutul .

Kanggo nelpon nganggo pencet cerdas

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tunyuk

Telpon.

3

Gunakake tombol angka kanggo ngetik hurup utawa angka sing cocog karo-

kontak sing pengin ditelpon. Nalika sampeyan ngetik saben hurup utawa angka,

daphtar sing cocog bakal katon.

4

Tutul kontak sing arep ditelpon.

44

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nelpon nomer internasional

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Telpon.

3

Demek terus lan tahan 0 nganti ditampilake tandha “+”.

4

Ketik kode negara, kode wilayah (tanpa nol ing ngarep), ketik nomer telpon, banjur

tutul .

Nambahake nomer telpon cepet menyang layar Ngarep

1

Demek terus bagian kosong ing Layar Ngarep nganti telpon kedher lan menu

kustomisasi muncul.

2

Ing menu kustomisasi, tutul

Aplikasi > Trabasan.

3

Gulung dhaptar aplikasi lan pilih salah siji

Telpon Langsung.

4

Pilih kontak lan nomer sing pengin sampeyan gunakake minangka nomer telpon

cepet.

Nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon

Sampeyan bisa milih kanggo nuduhake utawa ndhelikake nomer telpon ing piranti

panrima nalika sampeyan nelpon.

Nuduhake utawa ndhelikake nomer

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Setelan telpon > Setelan tambahan > ID panelpon.