Sony Xperia E3 - Nggunakake layanan lokasi

background image

Nggunakake layanan lokasi

Layanan lokasi ngidini aplikasi kayata Peta lan kamera kanggo nggunakake informasi

saka jaringan seluler lan Wi-Fi®, uga informasi Global Positioning System (GPS) kanggo

namtokake perkiraan lokasi sampeyan. Yen sampeyan ora bisa dideleng saka satelit

GPS kanthi jelas, piranti bisa namtokake lokasi sampeyan nganggo fungsi Wi-Fi®. Yen

sampeyan ora ana ing jangkoan jaringan Wi-Fi®, piranti bisa namtokake lokasi

sampeyan nganggo jaringan seluler.
Supaya piranti bisa nemokake posisi, sampeyan kudu ngaktifake layanan lokasi.

Ngaktifake layanan panggonan

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Panggonan.

3

Seret slider ing jejere

Panggonan menyang tengen.

4

Tutul

Setuju pindho kanggo ngonfirmasi.

Yen sampeyan ngaktifake layanan panggonan,

Satelit GPS lan Layanan panggonan Google

diaktifake karo setelan gawan. Sampeyan bisa mateni salah siji opsi sacara manual.

Ngidini aplikasi Google ngakses panggonan sampeyan

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Google > Panggonan.

3

Seret slider ing jejere

Panggonan menyang tengen.

4

Tutul

Setuju pindho kanggo ngonfirmasi.

Yen sampeyan ngaktifake layanan panggonan,

Satelit GPS lan Layanan panggonan Google

diaktifake karo setelan gawan. Sampeyan bisa mateni salah siji opsi kanthi manual.

Ngapiki akurasi GPS

Nalika sepisanan sampeyan nggunakake fungsi GPS ing piranti, perlu wektu 5 nganti 10

menit nganti lokasi ditemokake. Kanggo mbantu panelusuran, pesthekake sampeyan

bisa ndeleng langit kanthi jelas. Menenga wae lan aja nutupi antena GPS (bagean sing

padhang ing gambar). Sinyal GPS bisa nembus mega lan plastik, nanging ora bisa

nembus barang sing padhet kayata bangunan lan gunung-gunung. Yen lokasi ora

ketemu sawise sawetara menit, pindhah menyang lokasi liyane.