Sony Xperia E3 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Gunakake koneksi Wi-Fi® kanggo njelajah Internet, ngundhuh aplikasi, utawa ngirim lan

nampa email. Yen wis nyambung menyang jaringan Wi-Fi®, piranti sampeyan ngeling-

eling jaringan kasebut lan nyambung kanthi otomatis yen sampeyan ana ing jangkoan

jaringan iku.
Sawetara jaringan Wi-Fi® njaluk sampeyan mlebu menyang laman web tartamtu supaya

bisa entuk akses. Hubungi administrator jaringan Wi-Fi® kanggo informasi luwih lengkap.
Kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi® bisa beda-beda. Pindhah nyedhaki jalur akses Wi-Fi®

bakal nambah kekuatan sinyal.
Jaringan Wi-Fi® sing kasedhiya bisa uga mbukak utawa ora aman.

28

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Jaringan sing mbukak dituduhake dening ing jejere jeneng jaringan Wi-Fi®.

Jaringan sing aman dituduhake dening ing jejere jeneng jaringan Wi-Fi®.

Sawetara jaringan Wi-Fi® ora muncul ing dhaptar jaringan sing kasedhiya amarga ora

nyiyarake jeneng jaringane (SSID). Yen weruh jeneng jaringane, sampeyan bisa nambahake

kanthi manual menyang dhaptar jaringan Wi-Fi® sing kasedhiya.

Nguripake Wi-Fi®

1

Golek banjur tutul

Setelan.

2

Seret tandha geser ing jejere

Wi-Fi nengen kanggo nguripake fungsi Wi-Fi®.

Iki perlu sawetara detik sadurunge Wi-Fi® bisa aktif.

Nyambung menyang jaringan Wi-Fi® kanthi otomatis

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan.

3

Tutul

Wi-Fi. Kabeh jaringan Wi-Fi® sing kasedhiya ditampilake.

4

Tutul jaringan Wi-Fi® kanggo nyambungake mrono. Kanggo jaringan aman, ketik

sandhi sing cocog. ditampilake ing garis status yen sampeyan wis nyambung.

Tlusur jaringan anyar sing kasadhiya, tutul , banjur tutul

Pindai.

Nambah jaringan Wi-Fi® sacara manual

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Tutul .

4

Tik informasi

Jeneng jaringan (SSID).

5

Kanggo milih jinis pangamanan, tutul kolom

Keamanan.

6

Yen dijaluk, tik sandhi.

7

Kanggo ngowahi sawetara opsi sabanjure kayata proxy lan setelan IP, tandhani

kothak centhang

Tampilake pilihan canggih banjur owahi kaya sing dikarepake.

8

Tutul

Simpen.

Hubungi administrator jaringan Wi-Fi® sampeyan kanggo njaluk SSID jaringan lan sandhi.

Nambah kakuwatan sinyal Wi-Fi®

Ana macem-macem cara sing bisa sampeyan lakoni kanggo nambah kakuwatan sinyal

Wi-Fi®:

Cedhakake piranti menyang titik akses Wi-Fi®.

Dohake titik akses Wi-Fi® saka barang-barng sing bisa ngaling-alingi utawa ngganggu.

Aja nutupi area antena Wi-Fi® piranti sampeyan (area sing disorot ing gambar).

29

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Setelan Wi-Fi®

Yen sampeyan disambungake menyang jaringan Wi-Fi® utawa yen kasedhiya jaringan

Wi-Fi® ing sacedhake, sampeyan bisa ndeleng status jaringan kasebut. Sampeyan uga

bisa mbisakake piranti supaya ngabari manawa ana jaringan Wi-Fi® dideteksi.
Yen sampeyan ora kasambung menyang jaringan Wi-Fi®, piranti nggunakake

sambungan data seluler kanggo ngakses Internet (yen sampeyan wis nyiyapake lan

ngaktifake sambungan data seluler ing telpon). Kanthi nambahake kabijakan ora aktif Wi-

Fi®, sampeyan bisa namtokake kapan arep ngoper saka Wi-Fi® menyang data seluler.

Ngaktifake kabar jaringan Wi-Fi®

1

Aktifake Wi-Fi®, yen durung aktif.

2

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

3

Penet .

4

Tutul

Canggih.

5

Centhang kothak

Kabar jaringan.

Ndeleng rincian informasi babagan jaringan Wi-Fi® sing sinambung

1

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

2

Tutul jaringan Wi-Fi® sing saiki disambungake. Rincian informasi jaringan bakal

ditampilake.

Nambah kabijakan turu Wi-Fi®

1

Temokake banjur tutul

Setelan > Wi-Fi.

2

Penet .

3

Tutul

Lanjut.

4

Tutul

Wi-Fi tetep aktif sajrone turu.

5

Pilih salah siji.