Sony Xperia E3 - Ndeleng foto ing peta

background image

Ndeleng foto ing peta

Nambahake informasi lokasi ing foto uga diarani menehi geotag. Sampeyan bisa ndeleng

lan menehi tag foto ing peta, banjur nuduhake lokasi sampeyan menyang kanca lan

kulawarga babagan lokasi sampeyan njupuk foto kasebut. Deleng

Nambahake posisi

geografis menyang foto ing kaca 76 kanggo informasi luwih lengkap.

Yen sampeyan wis nguripake deteksi lokasi lan ngaktifake getotag ing kamera, sampeyan

bisa menehi tag kanthi langsung menyang foto supaya mengko bisa dideleng ing peta.

1

Ndeleng foto sing diwenehi tandha panggonan ing layar Globe

2

Ndeleng opsi menu

3

Tutul ping pindho kanggo nggedhekake, utawa Jiwit kanggo nyilikake. Seret kanggo ndeleng

samubarang bagean ing peta

4

Sakgrup foto lan/utawa video sing diwenehi tandha panggonan karo lokasi sing padha

5

Gambar cilik grup potret lan/utawa video sing dipilih. Tutul salah siji item kanggo dideleng ing layar

wutuh

Yen sawetara potret dijupuk ing panggonan sing padha, mung siji sing bakal katon ing peta.

Jumlah total potret katon ing pojok sisih ndhuwur, contone, . Kanggo ndeleng kabeh foto

ing grup iki, tutul tutup potret banjur tutul salah sijine gambar cilik ing sisih ngisor layar.

86

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambah tandha panggonan menyang potret

1

Nalika ndeleng potret, tutul layar kanggo nampilake toolbar, banjur tutul

Ttl gw

nyetl pnggon kanggo mbukak layar peta.

2

Golek lan tutul panggonan sing dikepengini kanggo nyelehake potret ing peta.

3

Kanggo nyetel panggonan ing potret, tutul panggonan ing peta sing arep dianggo

mindhah potret.

4

Yen wis rampung, tutul

OK kanggo nyimpen tandha panggonan lan bali menyang

alat ndeleng potret.

Ndeleng foto sing diwenehi tandha ing peta

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Album lagu.

3

Seret pinggir kiri layar ngarep Album menyang tengen, banjur tutul

Papan.

4

Tutul foto sing arep dideleng ing peta.

Ndeleng foto sing diwenehi tandha ing globe

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Temokake banjur tutul

Album lagu.

3

Seret pinggir kiri layar ngarep Album menyang tengan, banjur tutul

Papan > .

4

Tutul foto sing arep dideleng ing globe.

Nggenti geotag foto

1

Nalika ndeleng foto ing peta ing Album, demek terus foto nganti pigura dadi biru,

banjur tutul lokasi sing dipengini ing peta.

2

Tutul

OK.

Nggenti tampilan peta

Nalika ndeleng peta ing Album, tutul , banjur pilih

Deleng klasik utawa Deleng satelit.

87

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.