Sony Xperia E3 - Prijenos videosadržaja na uređaj

background image

Prijenos videosadržaja na uređaj

Prije prvog korištenja aplikacije Filmovi preporučujemo da s drugih uređaja, primjerice

računala, na uređaj prenesete filmove, televizijske emisije i ostale videosadržaje. Sadržaje

možete prenijeti na nekoliko načina:

Samo za Windows

®

: Uređaj i računalo povežite USB kabelom, a zatim povucite i

ispustite videodatoteke pomoću aplikacije za upravljanje datotekama na računalu.

Pogledajte

Upravljanje datotekama putem računala na stranici 116 .

Ako imate računalo ili Apple

®

Mac

®

računalo, možete koristiti Xperia™ Companion za

organizaciju sadržaja i prijenos datoteka vidozapisa na uređaj.