Sony Xperia E3 - Ograničenja usluga i funkcija

background image

Ograničenja usluga i funkcija

Pojedine usluge i funkcije opisane u ovom Priručniku nisu podržane u nekim državama/

regijama ili ih ne podržavaju sve mreže i/ili davatelji usluge u svim područjima. To se, bez

ograničenja, odnosi i na GSM međunarodni broj hitnih službi 112. Obratite se svom

mrežnom operateru ili davatelju usluga da biste utvrdili je li određena usluga ili funkcija

dostupna te primjenjuju li se dodatne naknade za korištenje ili pristup.
Za korištenje određenih značajki i aplikacija opisanih u ovom vodiču može biti potreban

pristup internetu. Prilikom povezivanja s internetom putem uređaja možda ćete morati

platiti dodatnu naknadu za korištenje podatkovne veze. Dodatne informacije zatražite od

davatelja usluge bežične veze.