Sony Xperia E3 - Zašto mi je potreban Google™ račun?

background image

Zašto mi je potreban Google™ račun?

Vaš uređaj Xperia™ tvrtke Sony funkcionira na platformi Android™ koju je razvio

Google™. Kada kupite uređaj, na njemu su dostupne razne aplikacije i usluge tvrtke

Google™ – primjerice Gmail™, Google Maps™, YouTube™ i Google Play Store™, što

vam omogućuje pristup Google Play™ internetskoj trgovini za preuzimanje Android™

aplikacija. Google™ račun potreban vam je kako biste mogli u potpunosti iskoristiti te

usluge. Google™ račun obavezan je ako, primjerice, želite sljedeće:

preuzimati i instalirati aplikacije iz trgovine Google Play™.

Sinkronizirati e-poštu, kontakte i kalendar korištenjem Gmail™.

Razgovarati s prijateljima u aplikaciji Hangouts™.

Uskladiti povijest preglednika i favorita korištenjem Google Chrome™ web-preglednika.

Identificirati se kao ovlašteni korisnik nakon popravka softvera korištenjem Xperia™

Companion.

Daljinski pronađite, zaključajte i obrišite izgubljeni ili ukradeni uređaj korištenjem usluga

Upravitelja uređajem my Xperia™ ili Android™.
Za više informacija o Android™ i Google™, otvorite

http://support.google.com.

Bitno je da zapamtite svoje korisničko ime i zaporku za Google™ račun. U nekim situacijama

možda se budete trebali identificirati iz sigurnosnih razloga korištenjem Google™ računa. Ako

ne date svoje Google™ korisničko ime i zaporku u takvim situacijama, vaš uređaj se

10

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

zaključava. Ako imate više od jednog Google™ računa, osigurajte da ste unijeli detalje za

odgovarajući račun.

Za postavljanje Google™ računa na uređaju

1

Pronađite i dotaknite

Postavke > Dodaj račun > Google.

2

Slijedite upute čarobnjaka za izradu Google™ računa ili se prijavite ako već imate

račun.

Također se možete prijaviti ili izradite Google™ iz priručnika za postavljanje prvi put kada

pokrenete uređaj. Ili možete ići na internet i izraditi račun na

www.google.com/accounts

.