Sony Xperia E3 - Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama

background image

Pridruživanje zemljopisnog položaja fotografijama

Uključite geooznačavanje da biste fotografijama pri snimanju pridružili približan

zemljopisni položaj (geooznaku). Zemljopisni je položaj moguće utvrditi pomoću bežičnih

mreža (mobilnih ili Wi-Fi®) ili tehnologije GPS.
Kada se na zaslonu fotoaparata pojavi , geooznačavanje je uključeno, ali zemljopisni

položaj nije pronađen. Kada se pojavi , geooznačavanje je uključeno, a zemljopisni

položaj dostupan, stoga je fotografiju moguće označiti geooznakom. Ako se ne pojavi

nijedan od ta dva simbola, geooznačavanje je isključeno.

Uključivanje geooznačavanja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Dotaknite

Postavke > Lokacija.

3

Klizač pokraj opcije

Lokacija povucite udesno.

4

Uključite fotoaparat.

5

Dotaknite , a zatim .

6

Klizač pokraj opcije

Geooznačavanje povucite udesno.

7

Dotaknite

U redu.

76

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.