Sony Xperia E3 - Postavke videokamere

background image

Postavke videokamere

Za podešenja postavki videokamere

1

Uključite kameru.

2

Dotaknite jedan od simbola postavki na zaslonu.

3

Za prikaz svih postavki dotaknite .

4

Odaberite postavku koju želite podesiti, potom izvršite izmjene.

Pregled postavki videokamere

Razlučivost videozapisa

Prilagodite razlučivost videozapisa različitim formatima.

Full HD

1920×1080(16:9)

Full HD format s omjerom 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD (High Definition) format s omjerom 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA format s omjerom 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

QVGA format s omjerom 4:3.

MMS

Snimanje videozapisa prikladnih za slanje u MMS porukama. Trajanje videozapisa snimljenog u tom

videoformatu ograničeno je veličinom MMS poruke.

Samookidač

Samookidač vam omogućuje da videozapis snimite ne držeći uređaj u ruci. Tu funkciju

koristite za snimanje grupnih videozapisa tako da možete obuhvatiti sve prisutne osobe.

Samookidač možete koristiti i kada želite biti sigurni da će fotoaparat biti nepomičan

prilikom snimanja videozapisa.

Uključeno (10 sekundi)

Postavljanje odgode od deset sekundi od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja

videozapisa.

Uključeno (2 sekunde)

Postavljanje odgode od dvije sekunde od trenutka kada dotaknete zaslon fotoaparata do početka snimanja

videozapisa.

Isključi

80

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Snimanje videozapisa započinje čim dotaknete zaslon fotoaparata.

Smile Shutter™ (videozapis)

Pomoću funkcije Smile Shutter™ prije snimanja videozapisa odredite na koju će vrstu

osmijeha fotoaparat reagirati.

Način fokusiranja

Postavka fokusa određuje koji bi dio videozapisa trebao biti oštar. Kada je uključen

neprekidni autofokus, fotoaparat neprestano prilagođava fokus da bi područje unutar

bijelog okvira fokusa ostalo oštro.

Jedinstveno autom. izoštr.

Fotoaparat se automatski fokusira na odabrani predmet snimanja. Neprekidni je autofokus uključen.

Prepoznavanje lica

Fotoaparat automatski prepoznaje lica do pet osoba i označava ih okvirima na zaslonu. Fotoaparat se

automatski fokusira na najbliže lice. Osim toga, lice koje želite fokusirati možete odabrati tako da ga

dotaknete na zaslonu. Kada dotaknete zaslon fotoaparata, žuti okvir označava lice koje je odabrano i u

fokusu. Prepoznavanje lica ne može se koristiti za sve vrste scena. Neprekidni je autofokus uključen.

Praćenje objekta

Kada objekt odaberete tako da ga dodirnete u tražilu, fotoaparat će ga pratiti.

Ta je postavka dostupna samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Tom se funkcijom automatski određuje uravnotežena ekspozicija mjerenjem količine

svjetla na slici koju želite snimiti.

Središnje

Ekspozicija se prilagođava prema središtu slike.

Prosjek

Ekspozicija se izračunava na temelju količine svjetla na cijeloj slici.

Točka

Ekspozicija se prilagođava na vrlo malom dijelu slike koju želite snimiti.

Stabilizator videozapisa

Prilikom snimanja videozapisa može biti teško mirno držati uređaj. Stabilizator vam to

olakšava tako što kompenzira male kretnje ruke.

Mikrofon

Odaberite želite li prilikom snimanja videozapisa snimati i zvukove iz okoline.

Pregled

Videozapise možete pregledati neposredno nakon snimanja.

Uključi

Pregled videozapisa prikazuje se nakon snimanja.

Uredi

Videozapis nakon snimanja otvara se za uređivanje.

Isključi

Videozapis se sprema nakon snimanja i ne prikazuje se pregled.

81

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.