Sony Xperia E3 - Kontroliranje korištenja podataka

background image

Kontroliranje korištenja podataka

Možete pratiti količinu podataka prenijetu u i iz uređaja preko mobilnih podataka ili Wi-

Fi® veze tijekom dotičnog razdoblja. Primjejrice, možete također prikazati količinu

korištenih podataka od pojedinačnih aplikacija. Za podatke prenijete preko mobilne

podatkove veze možete također postaviti upozorenja o korištenju i ograničenja kako

biste izbjegli dodatnu naplatu.

Prilagođavanje postavki korištenih podataka pomaže očuvanju veće kontrole nad korištenjem

podataka, no ne jamči prevenciju od dodatnih naplata.

Uključivanje i isključivanje podatkovnog prometa

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Povucite klizač pokraj opcije

Promet mobilnih podataka da biste uključili ili isključili

mobilni podatkovni promet.

Kada se isključi mobilni podatkovni promet, uređaj i dalje može uspostaviti Wi-Fi® i

Bluetooth® veze.

Postavljanje upozorenja o korištenju podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Da biste postavili razinu upozorenja, povucite crtu upozorenja na željenu

vrijednost. Kada se količina podatkovnog prometa približi postavljenoj razini, primit

ćete upozorenje.

Postavljanje ograničenja korištenja mobilnih podataka

1

Provjerite je li uključen mobilni podatkovni promet.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Ako još nije označen, označite potvrdni okvir

Postavi ogr. za mobilne podatke, a

zatim dotaknite

U redu.

5

Da biste postavili ograničenje korištenja mobilnih podataka, odgovarajuću crtu

povucite na željenu vrijednost.

Kada vaše korištenje mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, na uređaju se

automatski isključuje mobilni podatkovni promet.

Kontroliranje potrošnje podatkovnog prometa u pojedinačnim aplikacijama

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Pronađite i dotaknite željenu aplikaciju.

4

Potvrdite okvir

Ograniči pozadinske podatke.

5

Da biste pristupili specifičnim postavkama aplikacije (ako su dostupne), dotaknite

Prikaz postavki aplikacije i unesite željene promjene.

Promjena postavki korištenja podatkovnog prometa može utjecati na performanse

pojedinačnih aplikacija.

31

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za prikaz podataka prenijetih preko Wi-Fi®

1

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

2

Dotaknite , potom označite

Prikaži Wi-Fi upotrebu potvrdni okvir ako nije

označen.

3

Dotaknite karticu

Wi-Fi.