Sony Xperia E3 - Postavke računa e-pošte

background image

Postavke računa e-pošte

Za uklanjanje računa e-pošte s uređaja

1

U vašem Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Pritisnite , a zatim dotaknite

Postavke.

4

Odaberite račun koji želite ukloniti.

5

Dotaknite

Izbriši račun > U redu.

Za promjenu učestalosti provjere mape s primljenom poštom

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke.

4

Odaberite račun za koji želite promijeniti učestalost provjere mape s primljenom

poštom.

5

Dotaknite

Učestalost prov. mape Primljeno > Provjeri učestalost i odaberite neku

opciju.

Za postavljanje automatskog odgovora Out of Office u Exchange Active Sync računu

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Postavke.

3

Odaberite EAS (Exchange Active Sync) račun za kojeg želite namjestiti automatski

odgovor Out of Office.

4

Dotaknite

Izvan ureda.

5

Povucite klizač pokraj opcije

Izvan ureda udesno da biste uključili funkciju.

6

Po potrebi označite potvrdni okvir

Postavite vremenski raspon i postavite

vremenski raspon za automatski odgovor.

7

Upišite poruku Out of Office u polje za tekst.

8

Dotaknite

U redu da biste potvrdili.