Sony Xperia E3 - שליטה בשימוש בנתונים

background image

םימושייה

.

ידכ

גיצהל

םינותנ

םירבעומה

תועצמאב

Wi-Fi®

1

שפח

תא

טירפה

תורדגה

<

שומיש

םינותנב

שקהו

וילע

.

2

שקה

לע

ןמסו

תא

תבית

ןומיסה

גצה

שומיש

ב

-

WiFi

םא

הניא

תנמוסמ

.

3

שקה

לע

הייסיטרכה

WiFi

.

30

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

תריחב

תותשר

תוירלולס

ןקתהה

רבוע

ןפואב

יטמוטוא

ןיב

תותשר

תוירלולס

,

םאתהב

תותשרל

תונימזה

םוקמב

ובש

התא

אצמנ

.

ךתורשפאב

םג

רידגהל

ןפואב

ינדי

ןקתההש

שמתשי

גוסב

םיוסמ

לש

תשר

תירלולס

,

ןוגכ

WCDMA

וא

GSM

.

ידכ

רוחבל

בצמ

תשר

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

דוע

...

<

תותשר

תוירלולס

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

תשר

.

4

רחב

בצמ

תשר

.

ידכ

רוחבל

תינדי

תשר

תרחא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

דוע

...

<

תותשר

תוירלולס

<

יקפס

תוריש

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

שופיח

<

ינדי

.

4

רחב

תשר

.

םא

תרחב

תשר

ןפואב

ינדי

,

ןקתהה

ךלש

אל

שפחי

תותשר

תורחא

,

םג

םא

אצת

חווטמ

רודישה

לש

תשרה

הרחבנש

תינדי

.

ידכ

ליעפהל

תריחב

תשר

תיטמוטוא

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

דוע

...

<

תותשר

תוירלולס

<

יקפס

תוריש

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

בצמ

שופיח

<

יטמוטוא

.

תותשר

Virtual Private Network

שמתשה

ןקתהב

ידכ

רבחתהל

תותשרל

Virtual Private Network

)

VPNs

-

תותשר

תויטרפ