עזרה Sony Xperia E3

background image

ךירדמ

שמתשמל

Xperia

E3

D2202/D2203/D2206

background image

ןכות