Sony Xperia E3 - Engadir a posición xeográfica ás súas fotos

background image

Engadir a posición xeográfica ás súas fotos

Active a xeoetiquetaxe para engadir a localización xeográfica aproximada (unha

xeoetiqueta) ás fotos cando as tire. A localización xeográfica determínase polas redes

sen fíos (redes móbiles ou Wi-Fi®) ou pola tecnoloxía GPS.
Cando apareza na pantalla da cámara, a xeoetiquetaxe está activada pero a posición

xeográfica non se atopou. Cando apareza , a xeoetiquetaxe está activada e a

localización xeográfica está dispoñible, polo que a súa foto pode xeoetiquetarse. Se non

aparece ningún destes dous símbolos, a xeoetiquetaxe está desactivada.

Activar a xeoetiquetaxe

1

Desde a Pantalla de inicio, pulse .

2

Pulse

Configuración > Localización.

3

Arrastre á dereita o control desprazable que está a carón de

Localización.

4

Active a cámara.

5

Pulse e logo .

6

Arrastre á dereita o control desprazable que está a carón de

Xeoetiquetado.

7

Pulse

Acept..

77

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.