Sony Xperia E3 - Protección da tarxeta SIM

background image

Protección da tarxeta SIM

Pode bloquear e desbloquear cada tarxeta SIM que utilice no seu dispositivo cun PIN

(número de identificación persoal). Cando unha tarxeta SIM está bloqueada, a

subscrición ligada á tarxeta está protexida contra uso indebido, o que significa que ten

que introducir o PIN cada vez que inicie o seu dispositivo.
Se insire o PIN de xeito incorrecto superando o número máximo permitido de intentos,

bloquearase a súa tarxeta SIM. Logo terá que introducir o seu PUK (código de

desbloqueo persoal) e un novo PIN. O PIN e o PUK son fornecidos polo operador de

rede.

Para bloquear ou desbloquear unha tarxeta SIM

1

Desde a pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Configurar o bloqueo da tarxeta

SIM.

3

Marque ou desmarque a caixa de verificación

Bloquear a tarxeta SIM.

4

Introduza o PIN da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

Para cambiar o PIN da tarxeta SIM

1

Localice e pulse

Configuración > Seguridade > Configurar o bloqueo da tarxeta

SIM.

2

Pulse

Cambiar o PIN da SIM.

3

Insira o PIN antigo da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

4

Insira o novo PIN da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

5

Volva escribir o novo PIN da tarxeta SIM e pulse

Aceptar.

Para desbloquear unha tarxeta SIM bloqueada usando o código PUK

1

Introduza o código PUK e pulse

.

2

Introduza un novo código PIN e pulse

.

3

Volva introducir o código PIN novo e pulse

.

Se introduce un código PUK incorrecto demasiadas veces, terá que contactar co seu

operador de rede para obter unha tarxeta SIM nova.