Sony Xperia E3 - Akku ja virranhallinta

background image

Akku ja virranhallinta

Laitteessa on kiinteä akku. Voit seurata akun kulutusta ja nähdä, mitkä sovellukset

käyttävät eniten virtaa. Voit myös näyttää arvion siitä, paljonko aikaa on jäljellä ennen

akun loppumista. Arvioitu akun aika perustuu äskettäiseen käyttöösi.
Voit pidentää akun käyttöaikaa käyttämällä yhtä tai useampaa akunsäästötilaa, joihin

kuuluu STAMINA-tila, Low battery -tila, Location-based Wi-Fi® ja Queue background

data -tilat. Kukin tila toimii eri tavalla ja hallitsee useita laitteen virtaa kuluttavia toimintoja.

Eniten akkutehoa käyttävien sovellusten esittäminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta > Akun käyttö.

Arvioidun akun keston esittäminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

Akun käyttöajan pidentäminen STAMINA-tilaa käyttämällä

STAMINA-tilan avulla voit pidentää akun käyttöaikaa automaattisesti, kun akku saavuttaa

tietyn lataustason. Laajennettu valmiustila -toiminto havaitsee, jos näyttö ei ole aktiivinen,

ja voi poistaa Wi-Fi®-verkon ja mobiilidatan käytöstä automaattisesti. Useimmat

sovellukset poistetaan samalla käytöstä. Kun näyttö on taas aktiivinen, laite alkaa toimia

normaalisti ja kaikki käytöstä poistetut toiminnot jatkavat toimintaansa. Voit määrittää,

että joitakin sovelluksia ja palveluja ei keskeytetä STAMINA-tilassa.

111

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

STAMINA-tilassa on myös ominaisuus, joka rajoittaa laitteiston suorituskykyä laitetta

käytettäessä, ja säästää entistä enemmän virtaa. Kun tämä ominaisuus on aktivoitu, laite

toimii edelleen normaalisti.

STAMINA-tilan ottaminen käyttöön

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Vedä kohdan

STAMINA-tila vieressä olevaa liukusäädintä oikealle ja napauta

pyydettäessä

Aktivoi. tulee näkyviin tilavirille, kun akun varaus on määritetyllä

tasolla.

STAMINA-tilan aktivointiajankohdan valitseminen

1

Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta > STAMINA-tila > Aktivointi.

3

Voit säätää STAMINA-tilan aktivoivaa akun varaustasoa vetämällä liukusäädintä.

4

Napauta

OK.

tulee näkyviin tilariville, kun akun varaustaso on määrittämälläsi tasolla.

Laajennetun valmiustilan aktivointi

1

Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta ja napauta sitten STAMINA-tila.

3

Merkitse

Laajennettu valmiustila -valintaruutu, jos sitä ei ole vielä merkitty, ja

napauta sitten pyydettäessä

Aktivoi.

STAMINA-tilassa suoritettavien sovellusten valitseminen

1

Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta ja napauta sitten STAMINA-tila.

3

Varmista, että valintaruutu

Laajennettu valmiustila on valittuna ja napauta sitten

Valmiustilassa aktiiviset sovellukset > Lisää sovelluksia.

4

Vieritä vasemmalle tai oikealle ja lisää tai poista sovelluksia mielesi mukaan.

5

Kun olet valmis, napauta

Valmis.

Laitteiston suorituskyvyn rajoittaminen

1

Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta ja napauta sitten STAMINA-tila.

3

Merkitse valintaruutu

Laajennettu käyttö ja napauta pyydettäessä Aktivoi.

Jos huomaat, että suorituskyky heikentyy selvästi tämän toiminnon aktivoinnin jälkeen, voit

poistaa aktivoinnin poistamalla valintaruudun

Laajennettu käyttö valinnan.

Akun käyttöajan parantaminen Low battery -tilalla

Voit käyttää

Akkuvirran säästötila -ominaisuutta aloittaaksesi virransäästön

automaattisesti, kun akku saavuttaa tietyn lataustason. Voit määrittää tämän lataustason

ja säätää sitä haluamallasi tavalla. Voit myös päättää, mitkä toiminnot pysyvät aktiivisina,

kuten esimerkiksi mobiilidataliikenne, Wi-Fi® tai automaattinen synkronointi.

Akku vähissä -tilan aktivoiminen

1

Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Vedä

Akkuvirran säästötila-kohdan liukusäädintä oikealle.

4

Napauta pyydettäessä

Aktivoi. tulee näkyviin tilariville, kun akun varaustaso on

määrittämälläsi tasolla.

Akku vähissä -tilan asetusten vaihtaminen

1

Kun näkyvissä on Kotinäyttö, napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Varmista, että

Akkuvirran säästötila on aktivoituna ja napauta sitten Akkuvirran

säästötila.

4

Voit asetuksia muuttamalla säätää esimerkiksi akun varaustasoa uudelleen.

112

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Akun keston parantaminen Location-based Wi-Fi® -tilassa

Sijaintipohjainen Wi-Fi -ominaisuus määrittää laitteen aktivoimaan Wi-Fi® -toiminnon

vain, kun se on tallennetun Wi-Fi® -verkon alueella. Tämä säästää akkutehoa mutta silti

muodostaa Wi-Fi®-yhteyden automaattisesti.

Location-based Wi-Fi® -ominaisuuden aktivoiminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Vedä

Sijaintipohjainen Wi-Fi-kohdan liukusäädintä oikealle.

Akun käyttöajan pidentäminen asettamalla taustatiedot jonoon

Voit parantaa akun suorituskykyä määrittämällä laitteen lähettämään taustatietoja ennalta

määritettyinä aikoina, joina et käytä laitetta (eli silloin kun näyttö ei ole aktiivinen).

Taustatietojen jonoon asettamisen salliminen

1

Kohdasta Kotinäyttö napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Virranhallinta.

3

Valitse valintaruutu kohdan

Aseta taustatiedot jonoon vierestä.