Sony Xperia E3 - Heli täiustamine

background image

Heli täiustamine

Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga

1

Kui rakendus WALKMAN on avatud, koputage valikut .

2

Valige

Seaded > Helitäiustused.

3

Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli

automaatreguleerimiseks koputage

ja valige laad.

Ruumilise heli sisselülitamine

1

Kui rakendus WALKMAN on avatud, koputage valikut .

2

Koputage valikuid

Seaded > Helitäiustused > Seaded > Ringheli (VPT).

3

Valige soovitud seade ja koputage siis kinnitamiseks valikut

OK.