Sony Xperia E3 - Ühe puutega häälestus

background image

Ühe puutega häälestus

Ühe puutega häälestuse funktsiooni saate kasutada kahe Xperia™ seadme vahel

juhtmevabalt töötavate funktsioonide häälestuse automaatseks käivitamiseks. Näiteks

saate ühe puutega häälestusega käivitada kuvapeegelduse ja Xperia Link™-i

põhiseadete konfigureerimise.
Ühe puutega häälestus aktiveeritakse NFC-ga. Teiste ühe puutega funktsioonide hulka

kuuluvad Bluetooth® ja meediumiserver. Lisateavet kuvapeegelduse, meediumiserveri,

NFC ja Bluetooth®-i häälestuse kohta vaadake kasutusjuhendi vastavatest jaotistest.

97

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ühe puutega häälestuse käivitamine seadmel

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Ühe puutega

häälestamine. NFC funktsioon lülitatakse automaatselt sisse.

3

Veenduge, et NFC-funktsioon on teisel Xperia™ seadmel sisse lülitatud.

4

Veenduge, et mõlema seadme ekraan on avatud ja aktiivne.

5

Hoidke mõlemat seadet nii, et nende NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Ühe

puutega häälestus käivitatakse automaatselt.

Mõlemad seadmed peavad toetama ühe puutega häälestuse funktsiooni.

98

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.