Sony Xperia E3 - Hentning af apps fra andre kilder

background image

Hentning af apps fra andre kilder

Når din enhed er indstillet til at tillade hentning af filer fra andre kilder end Google Play™,

kan du hente apps direkte fra andre websteder ved at følge deres instruktioner til

hentning af de relevante apps.

Installation af apps af ukendt eller upålidelig oprindelse kan beskadige enheden. Hent kun

apps fra pålidelige kilder. Kontakt appudbyderen, hvis du har spørgsmål eller bekymringer.

Sådan tillader du hentning af apps fra andre kilder

1

Find og tap på

Indstillinger > Sikkerhed.

2

Markér afkrydsningsfeltet

Ukendte kilder.

3

Tap på

OK.

Til nogle apps kræves der adgang til data, indstillinger og forskellige af enhedens funktioner,

for at de kan fungere korrekt. Du bør kun installere og give tilladelser til apps, som du har tillid

til.

Du kan se de tilladelser, der er givet til en hentet app, ved at tappe på appen under

Indstillinger > Apps.

26

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.